Zasady udzielania pierwszej pomocy w wybranych stanach nagłych

Każdy jedno serce ma lecz nie zawsze o nie dostatecznie dba. Serce jest z nami niemal od chwili poczęcia do ostatniego tchnienia. Nasze kłopoty, rozterki, wszelkie emocje , a zwłaszcza stres i szybkie tempo życia odciskają na nim piętno. Zaganiani nie zawsze zauważamy, że nasze serce słabnie. Zdarza się , że nagle się zatrzymuje i następuje śmierć. Tylko natychmiastowa pomoc może uratować czyjeś życie. Na wykładzie 20 grudnia br. poinformowano nas jak rozpoznać zawał i udar mózgu. Pokazano w jaki sposób reanimować osobę z niewydolnością krążeniową. Przedstawiono jak powinna przebiegać akcja ratunkowa do czasu przyjazdu karetki pogotowia. W tej walce o życie liczą się nie tylko minuty, ale nawet sekundy. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie potrzebował pomocy lub kiedy trzeba jej będzie udzieli . Trzeba wiedzieć jak to zrobi.

Słuchacze NUTW w Muzeum Stanisława Staszica

W piątek, 23.XI.18 odbyło się kolejne spotkanie słuchaczy sekcji historycznej, tym razem w Muzeum Staszica na ul. Browarnej. Najpierw pracownik muzeum oprowadził  po stałej ekspozycji muzeum, czyli w roli głównej: Stanisław Staszic. Myślicie, że znamy TEGO  PANA, a jednak jego szerokie horyzonty myślowe, europejskie,(i to 250 lat temu) jego umiejętności zarządzania finansami – a dorobił się jako nauczyciel(!) u hr. Zamoyskiego – jego praca i umiejętność współpracy z najlepszymi oraz ofiarność (cały swój majątek) wszystko dla dobra narodu, dały obraz całkiem współczesnego człowieka. A swoim hobby- geologią zajął się dopiero na i dzięki „emeryturze nauczycielskiej”. Słuchacze również obejrzeli wystawę czasową: Obóz jeniecki w Pile 1914-1919, po której oprowadził kurator tej wystawy p. Maciej Usurski, przybliżając wiele nieznanych faktów z historii Piły z okresu I wojny światowej, np. Piła liczyła wówczas 30.000 mieszkańców, a przez obóz przewinęło się przeszło 40.000 jeńców (Rosjan, Francuzów, Anglików). Jak to funkcjonowało???

 

„Manipulacja w reklamie. Czy kupujemy pod wpływem reklamy?”

22 listopada 2018r. odbył się kolejny wykład audytoryjny NUTW pt. „Manipulacja w reklamie. Czy kupujemy pod wpływem reklamy?”, który wygłosiła Pani dr Katarzyna Orfin-Tomaszewska z PWSZ w Pile. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie świat bez reklamy. Przyjazne kolory, łagodna muzyka, zapach, humor sprawiają, że w naszej świadomości powstaje sielankowy obraz, z którym kojarzony jest określonym produkt lub marka. Te elementy reklamy przybliżyła nam Pani Katarzyna. Na koniec wykładu podała sześć najważniejszych zasad rozsądnego konsumenta -seniora. Potem zaczęła się dyskusja.

„Dlaczego sojusznik zdradził? Francja i Polska w 1939 r.”

19 października br. odbył się wykład pierwszy w tym roku akademickim, a już kolejny w cyklu poświęconym stuleciu niepodległości państwa polskiego. Podczas spotkania Nadnoteckiego Uniwersytetu III Wieku dr Paweł Stachowiak z Wydziału Nauk Politycznych UAM w Poznaniu wygłosił wykład pt. „Dlaczego sojusznik zdradził? Francja i Polska w 1939 r.” Dr Stachowiak analizował stosunki polsko – francuskie w dwudziestoleciu międzywojennym i starał się wyjaśnić motywy decyzji Francji, która w 1939 r. postanowiła nie udzielać pomocy zaatakowanej przez Niemcy Polsce. Konkluzją wykładu była myśl, iż bierność Francji w 1939 r. była nie tylko zdradą sojusznika, ale zdradą samej siebie i zaowocowała klęską w maju i czerwcu 1939 r. Uczestnikami spotkania byli oprócz słuchaczy Nadnoteckiego Uniwersytetu III Wieku, członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej w Pile.

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

12 października br. po raz drugi zainaugurowany został rok akademicki na Nadnoteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pile. W uroczystości, która odbyła się w sali  miejskiej Inwestparku wzięli udział m.in. Rektor PWSZ W Pile dr hab. Donat Mierzejewski, wice prezydent Piły Beata Dudzińska, prezes NUTW Leszek Łado. Immatrykulowanych zostało 36 nowych słuchaczy. Wykład inauguracyjny pt. „Historia w nas i obok nas” wygłosił prof. dr hab. Waldemar Łazuga z UAM w Poznaniu. Uroczystość  uświetnił występ chóru „Halka” pod batutą Przemysława Wojnarowskiego.

Zapraszamy do NUTW

Informacje dla kandydatów i obecnych słuchaczy NUTW

Nigdy nie jest za późno, aby realizować swoje pasje, odkrywać talenty i zdobywać przyjaciół. Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile zaprasza do zapisów na rok akademicki 2018/2019

Zapisując się do NUTW należy :
1. Przedłożyć:

* dowód osobisty /do wglądu/
* zdjęcie do legitymacji,
* deklarację przystąpienia do NUTW/można pobrać z naszej strony-zakładka „O nas” lub wypełnić na miejscu,
2. Opłacić semestralną składkę semestralną w wysokości 50 zł lub 100 zł/roczną/ w tym:
* wpisowe  – 10 zł /jednorazowo przy zapisie/
* składka członkowska – I semestr 40 zł/II semestr 50 zł.

Przedłużając członkostwo w NUTW należy :
1. Opłacić składkę w wysokości 40 zł lub 90 zł w tym :

* składka członkowska – I semestr 40 zł/II semestr 50 zł.
2. Wpłaty można dokonać:
* w biurze NUTW,
* przelewem na konto

Bank Zachodni WBK SA II oddział w Pile
82109013200000000136985195

Ulgowe składki członkowskie :
1. Dla małżeństw :
* jedno z małżonków opłaca pełną składkę w wysokości 90 zł/na rok/, drugie z małżonków opłaca ½ składki czyli 45 zł/na rok/
2. Zwolnienie z opłaty członkowskiej dla osób 80+

Zapisy do NUTW lub uaktualnienie członkostwa 

do końca września 2018 

wtorek        godz. 16.00 – 18.00
czwartek    godz. 12.00 – 14.00

w siedzibie NUTW  INWESTPARK ul. Dąbrowskiego 8/802 (VIII piętro)  

tel. 733 111 983

Propozycje zajęć:
Sekcja językowa
– język angielski
– język niemiecki
– język francuski
– język rosyjski
– język włoski
Sekcja komputerowa
– podstawy obsługi komputera
– wykorzystanie nowych technologii
Sekcja ekologiczno- przyrodnicza
– aranżacje balkonowe, działkowe i ogrodowe
– florystyka
Sekcja turystyczna
– klub podróżnika (turystyka krajowa i zagraniczna)
– turystyka rowerowa
Sekcja historyczna
– historia Piły i regionu
– archiwistyka i genealogia
Sekcja ekofilozofii życia i zdrowia
Sekcja sportowo-rekreacyjna
– Nordic Walking (chodzenie z kijkami)
– aerobik w wodzie
– gimnastyka ogólna
– ćwiczenia na piłkach
– joga
– zajęcia taneczne
– zumba
– pilates
Sekcja kulinarna
Sekcja kulturalna
– spotkania literackie
– koło teatralne
– zajęcia z rysunku i malarstwa
Sekcja organizacyjno-integracyjna
Sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej

 

Wycieczka – Ustka

16 lipca słuchacze NUTW w Pile i członkowie Klubu Seniora  wyjechali na jednodniową wycieczkę do Ustki. Zwiedzanie miasta zaczęli od niedawno udostępnionych bunkrów niemieckich z II wojny światowej. Cała ekspozycja została przygotowana w ciekawy sposób, co sprawia, że ogląda się ją z dużym zainteresowaniem. Kolejnym miejscem była latarnia morska, do której aby dotrzeć, trzeba było skorzystać z nowego, pięknego, zamykanego i otwieranego na 15 minut mostu. Ci, którzy weszli na latarnię, mieli okazję podziwiać panoramę miasta. Czas wolny wypełniony został spacerem brzegiem morza oraz po pięknej , odnowionej promenadzie, na której oprócz kolorowych straganów, małych letnich kawiarenek i licznych wczasowiczów jest ławeczka poświęcona znanej polskiej aktorce – Irenie Kwiatkowskiej. Nie mogło się też obyć bez spotkania z Syrenką pilnującą wejścia do portu. Wszyscy uczestnicy wycieczki wracali do Piły zmęczeni, ale zadowoleni z tak ciekawie spędzonego dnia.

 

„Z aktywnością po zdrowie”

18 czerwca 2018 roku ruszył projekt ” Z aktywnością po zdrowie” napisaliśmy go wspólnie ze Stowarzyszeniem Pro-Senior i Stowarzyszeniem Jeziorki – aktywna wieś. W ramach tego projektu będą się odbywać bezpłatne zajęcia z Jogi, Nordic Walking i dwa spływy kajakowe. Pierwsze zajęcia z Jogi już we wtorek 26 czerwca w RCK sala kameralna, plac Staszica 1. Pierwsze zajęcia z Nordic Walking w czwartek 28 czerwca Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Lelewela. Zapraszamy na zajęci Jogi w każdy wtorek i na zajęcia z Nordic Walking w każdy czwartek. Projekt trwa do końca września 2018r.