Pierwszy wykład audytoryjny dla słuchaczy Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

14 grudnia 2017 odbył się pierwszy wykład audytoryjny dla naszych słuchaczy w murach PWSZ w Pile. Wykład p.t. „Dlaczego się kłócimy… Krótka rozprawa o charakterach” poprowadził prof. nzw. dr hab. Wojciech Maliszewski. Profesor opowiedział o kompetencjach społecznych i predyspozycjach osobistych kłócących się oraz o… zaletach toczenia sporów i przyjemności godzenia się. Uczestnicy sekcji języka niemieckiego wprowadzili zebranych w świąteczny nastrój śpiewając kolędę „Stille Nacht”. Po wykładzie, przy poczęstunku złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Czytaj dalej

Florystyka – pierwsze spotkanie za nami!

Wielka kreatywność słuchaczek NUTW i wskazówki naszej prowadzącej florystki Anna Podgórska zaprocentowały pięknymi stroikami bożonarodzeniowymi. Zaangażowanie Pań przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy za tak dużą frekwencję. Podziękowania należą się również TEB Edukacja Piła za otwartość na współpracę.

Kolejne spotkanie w styczniu!

Koncert charytatywny dla Miry

2 grudnia 2017 godz. 17.00 Inwest-Park

Program:

1. Piosenka w wykonaniu Izabeli Dobrzyńskiej.
2. Powitanie przez konferansjera Mariusza Ziółkowskiego.

3. Występ Sławka Puchały i Mirka Turczynowicza – misy tybetańskie, gongi i didgeridoo.
AUKCJA
4.Występ Zbigniewa Rolniczaka
AUKCJA

5. Występ Leonarda Luthera
AUKCJA

6.Występ zespołu Avans Blues (OK.40 MIN.) godz. 18:00
AUKCJA(JESLI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA)
7. Pożegnanie i podziękowanie – Mariusz Ziółkowski.

W czasie koncertu trwa kiermasz różnych różności.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

17 listopada br. odbyła się pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego na naszym uniwersytecie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski – rektor PWSZ, dr Piotr Głowski – prezydent Piły  (Patron Honorowy NUTW) oraz Antoni Serwacki – prezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny wygłosił wybitny polonista i językoznawca – profesor Jerzy Bralczyk. W ciekawy sposób wyjaśniał różnicę między słowem a wyrazem, podawał wiele ciekawych przykładów
i spostrzeżeń. Profesor wykazał się dużym poczuciem humoru i lekkością wypowiedzi. Uroczystość naszą uświetnił występ chóru „Halka”, który obchodził w tym roku stulecie działalności.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na dalsze wykłady. 

foto:PP24.info.pl

Nowa Pilska Rada Seniorów wybrana

19 października 2017 rozpoczęła się trzecia kadencja Pilskiej Rady Seniorów. Nowo wybrani radni w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przez najbliższe lata przewodniczącym Pilskiej Rady Seniorów będzie pan Leszek Łado – wiceprezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, jego zastępcą pan Zbigniew Jeliński, a sekretarzem pani Maria Andrzejewska. Do zadań rady będzie należało m.in. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb pilskich seniorów oraz wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.

foto: Bartosz Mirowski Urząd Miasta Piły

Nadnotecki UTW z patronatem PWSZ w Pile

17 października w PWSZ w Pile, podpisano porozumienie, na mocy którego, Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zyska ogromne wsparcie. Z jednej strony wsparcie naukowo-dydaktyczne, które oferuje patron – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, a z drugiej strony wsparcie finansowe, które zapewni Gmina Piła.
Jak podkreślili sygnatariusze porozumienia: Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski (Patron Honorowy NUTW) oraz Prezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile – Antoni Serwacki – Najważniejszym celem będzie akademickość działań. Zachęcenie słuchaczy NUTW do uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, kulturalnych, ale również w wykładach otwartych, czy pokazach związanych z naukami medycznymi i technicznymi, które oferuje m.in. PWSZ w Pile. Prezydent wskazał na konieczność wspierania osób „z metryką 50+”, które posiadają wielkie doświadczenie np. biznesowe, mogące stanowić bazę do realizacji wielu ciekawych inicjatyw. Dlatego też baza i wykładowcy PWSZ w Pile są otwarci na współpracę z nowym Uniwersytetem, na co wskazywał Rektor Uczelni.
Baza NUTW mieści się w Inwest-Parku, a Prezes – Antoni Serwacki, już zapraszał do uczestnictwa w działaniach nowego, gotowego do pracy i zdobywania wiedzy Uniwersytetu.

Inauguracja Roku Akademickiego NUTW już 17 listopada. Pierwszy wykład poprowadzi prof. Jerzy Bralczyk.

Źródło: PWSZ Piła

Wykład inauguracyjny

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile serdecznie zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.
Uroczystość odbędzie się 17 listopada 2017 o godzinie 12.00  ul. Dąbrowskiego 8 – sala miejska Inwest-Park w Pile.
Pierwszy wykład poprowadzi profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

 

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Podstawowymi celami działania NUTW są:  włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego oraz aktywizacja społeczna i fizyczna – dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych.
Pracami NUTW kieruje Zarząd, a jego członkowie sprawują swoje funkcje społecznie.
Wsparcie naukowo-dydaktyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile.