„Akademia aktywnego seniora”

21 października br. pierwsza grupa słuchaczy NUTW spotkała się na grach planszowych w ramach projektu „Akademia aktywnego seniora”. Projekt przeznaczony jest dla osób 60+ i obejmuje on trzy bloki zajęć: edukację prozdrowotną, aktywne spędzania czasu wolnego (gry karciane i planszowe, wykłady przybliżające tradycje i zwyczaje innych kultur) i zajęcia sportowe poprawiające kondycję fizyczną ćwiczenia terapeutyczne „zdrowy kręgosłup”. Skupienie, wesoło i integracyjne.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

19 października 2021 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 na Nadnoteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pile. Uroczystość poprowadziła Izabela Toboła, Prezes NUTW. która opowiedziała o realizowanych przedsięwzięciach i projektach Uniwersytetu. Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego dokonał  Rektor PUSS w Pile – dr hab. Donat Mierzejewski.  Odbyła się również ceremonia immatrykulacji nowych słuchaczy NUTW, którą, poprowadził Prorektor ds. jakości kształcenia i studentów – dr Paweł Dahlke. Po ślubowaniu, akt przyjęcia w poczet Studentek i Studentów NUTW w Pile przeprowadził Rektor PUSS w Pile – dr hab. Donat Mierzejewski, w asyście Izabeli Toboły, Prezes NUTW, a także dra inż. Piotra Głowskiego, Prezydenta Piły. Do grona dołączyło 37 nowych słuchaczy. Gratulacje i życzenia złożył Prezydent Piły, dr inż. Piotr Głowski, mówił o konieczność szybszego niż kiedykolwiek dostosowywania się do zmieniających się warunkach. Podkreślił, że osoby starsze nie powinny niczego odkładać na później, ponieważ ich czas jest bezcenny. Wykład inauguracyjny pt. „Rola mediów we współczesnym świecie”, wygłosił redaktor Tomasz Sekielski. Całą uroczystość uświetnił chór „Halka” pod batutą Przemysława Wojnarowskiego.

Turniej w Bule w Jeziorkach

14 października byliśmy na Integracyjnym Turnieju Bule dla niepełnosprawnych organizowanym przez Jeziorki Aktywna Wieś. Marek Kąckowski przywitał wszystkich zaproszonych. Wśród uczestników można było spotkać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności reprezentacyjne domy pomocy społecznej i warsztaty terapii zdjęciowej z regionu i seniorów. Ciekawy program przygotowali uczniowie z klasy o profilu wojskowym z Centrum Kształcenia Nauka. Wszyscy zostaliśmy zwycięzcami otrzymując pamiątkowe medale. Dziękujemy i czekamy na kolejne wydarzenia w Jeziorkach.

Bocca – nowe wyzwanie

11 października – kolejne zajęcia w ramach projektu „Aktywizujemy słuchaczy NUTW”. Tym razem to zajęcia z gry bocca, coś nowego dla słuchaczy. Jest to włoska gra podobna do francuskiej gry bule, rozgrywa się w pomieszczeniach zamkniętych, rzuca się piłkami skórzanymi zamiast metalowych. Instruktor Roman zaczął od wyjaśnienia zasad tej gry, gry próbnej a potem graliśmy, graliśmy – wciągnęło Nas. Próbujemy stworzyć uniwersytecką drużynę na czwartkowe rozgrywki w Jeziorkach. Dzisiaj gramy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Daj Radość Niepełnosprawnym”.

Zaczynamy nowy projekt

4 października 2021 zaczęliśmy realizować zajęcia w ramach napisanego przez nas projektu „Aktywizujemy słuchaczy NUTW”. Projekt dofinansowań przez Gminę Piła obejmuje zajęcia na basenie – gimnastyka w wodzie, jogę kręgosłupa, taniec solo, wykłady z Ekofilozofii życia i zdrowia, naukę języka migowego i grę boccia. Dzisiaj pierwsze zajęcia z tańca solo i jogi kręgosłupa. No to zaczynamy.

„Pożegnanie lata”

24 września 2021 odbyło się spotkanie integracyjne dla słuchaczy NUTW nad jeziorem Piaszczystym „Pożegnanie lata”. Przy pysznym jedzonku, muzyce i rozmowach upłyną miło czas. Pogoda nas rozpieszczała.

„Aktywizujemy słuchaczy NUTW” – nowy projekt

17 września 2021 podpisaliśmy umowę z Gminą Piła na realizację kolejnego zadania publicznego „Aktywizujemy słuchaczy Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile”. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 6 700 złotych, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie i organizację zajęć: gimnastyka w wodzie, joga kręgosłupa, taniec solo, język migowy, gra boccia i wykłady z Ekofilozofii życia i zdrowia.