Archiwistyka i genealogia

Na zajęciach z „Archiwistyki i genealogii” w dniu 26 stycznia 2018 r. zapoznawaliśmy się z różnymi źródłami historycznymi przydatnymi w badaniach genealogicznych. Ważnym źródłem informacji od XVIII wieku jest prasa w której znajdziemy informacje o aktualnych wydarzeniach, ogłoszenia i nekrologii. Jako przykład informacji prasowej z Piły omawianej na zajęciach była korespondencja zamieszczona w Gazecie Toruńskiej z dnia 19 października 1915 roku (nr 240 rok 51).

„Stary człowiek i morze (może) czyli bajki starego zejmana”

Za nami trzeci wykład audytoryjnych na terenie PWSZ w Pile – „Stary człowiek i morze (może) czyli bajki starego zejmana”, który poprowadził Ryszard Mokrzycki. Ryszard Mokrzycki to kapitan jachtowy, podróżnik, tłumacz, od czterdziestu lat uprawia żeglarstwo, w trakcie dwudziestu ośmiu rejsów przepłynął ponad 80 tysięcy mil morskich, pływał na barkentynie „Pogoria” z kapitanem Baranowskim, wziął udział w Międzynarodowej Szkole pod Żaglami jako bosman. Nic dziwnego, że wszyscy słuchali z zainteresowaniem. Następnym razem będą szanty.

Archiwistyka i genealogia

Kolejne zajęcia z „Archiwistyki i genealogii” odbędą się w dniu 26 stycznia 2018 roku ( piątek) w InwedstParku, sala fioletowa o godz. 14.00. Na zajęciach będziemy pogłębiać wiedzę na temat źródeł historycznych przydatnych w badaniach genealogicznych i rozpoczniemy pracę nad internetowymi genealogicznymi bazami danych. Serdecznie wszystkich chętnych zapraszam.                                                                  Mirosław Lubiński

Zajęcia z filozofii życia i zdrowia

Eko-filozofia lub inaczej filozofia ekologiczna  ma na celu przezwyciężenie ogarniających nas  frustracji i powrót do najgłębszych  źródeł samego siebie. To powrót do korzeni życia, to manifestacja postawy ekologicznej, która jest postawą  życiodajną, zdrową i racjonalną.
Ta postawa  przyczyni się do odzyskania harmonii wewnętrznej, jak również ładu zewnętrznego  w świecie nas otaczającym, gdyż świat zewnętrzny jest odbiciem ładu wewnętrznego.
Nikt z nas nie jest na tym świecie za karę. Każdy z nas ma do zrobienia coś wartościowego i w ten sposób przyczynić się do wzbogacenia świata, w którym żyjemy oraz własnego rozwoju.

 

Czytaj dalej

Drugi wykład audytoryjny w PWSZ dla naszych słuchaczy

Drugi wykład audytoryjny już za nami.
11 stycznia 2018 r. w PWSZ w Pile wysłuchaliśmy wykład prof. nadzw. dr hab. Stanisława A. Różańskiego pt. „Odkrycie fal grawitacyjnych – Nagroda Nobla z fizyki 2017”. W ciekawy sposób profesor opowiedział m.in. o ugięciu światła w pobliżu wielkich mas, czarnych dziurach i grawitacyjnym spowolnieniu czasu.

Uczymy się języka angielskiego

To już drugie spotkanie słuchaczy NUTW – grupa początkująca na zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się na terenie PWSZ w Pile( i prowadzone są przez pracowników i studentów tej uczelni). Proste pytania i odpowiedzi o sobie, kolory – to już znamy. Ciekawe co dalej?

Sekcja historyczna – Archiwistyka i genealogia

Pierwsze spotkanie na zajęciach z Archiwistyki i genealogii odbędą się w dniu 10 stycznia 2018 roku (środa) godz. 15.00 w siedzibie NUTW ul. Dąbrowskiego 8 pokój 802 (VIII piętro).
Proszę w miarę możliwości przynieść na zajęcia tablety lub laptopy.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.

Mirosław Lubiński