Koncert charytatywny dla Miry

2 grudnia 2017 godz. 17.00 Inwest-Park

Program:

1. Piosenka w wykonaniu Izabeli Dobrzyńskiej.
2. Powitanie przez konferansjera Mariusza Ziółkowskiego.

3. Występ Sławka Puchały i Mirka Turczynowicza – misy tybetańskie, gongi i didgeridoo.
AUKCJA
4.Występ Zbigniewa Rolniczaka
AUKCJA

5. Występ Leonarda Luthera
AUKCJA

6.Występ zespołu Avans Blues (OK.40 MIN.) godz. 18:00
AUKCJA(JESLI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA)
7. Pożegnanie i podziękowanie – Mariusz Ziółkowski.

W czasie koncertu trwa kiermasz różnych różności.

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

17 listopada br. odbyła się pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego na naszym uniwersytecie. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski – rektor PWSZ, dr Piotr Głowski – prezydent Piły  (Patron Honorowy NUTW) oraz Antoni Serwacki – prezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny wygłosił wybitny polonista i językoznawca – profesor Jerzy Bralczyk. W ciekawy sposób wyjaśniał różnicę między słowem a wyrazem, podawał wiele ciekawych przykładów
i spostrzeżeń. Profesor wykazał się dużym poczuciem humoru i lekkością wypowiedzi. Uroczystość naszą uświetnił występ chóru „Halka”, który obchodził w tym roku stulecie działalności.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na dalsze wykłady. 

foto:PP24.info.pl

Nowa Pilska Rada Seniorów wybrana

19 października 2017 rozpoczęła się trzecia kadencja Pilskiej Rady Seniorów. Nowo wybrani radni w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przez najbliższe lata przewodniczącym Pilskiej Rady Seniorów będzie pan Leszek Łado – wiceprezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, jego zastępcą pan Zbigniew Jeliński, a sekretarzem pani Maria Andrzejewska. Do zadań rady będzie należało m.in. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb pilskich seniorów oraz wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.

foto: Bartosz Mirowski Urząd Miasta Piły

Nadnotecki UTW z patronatem PWSZ w Pile

17 października w PWSZ w Pile, podpisano porozumienie, na mocy którego, Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zyska ogromne wsparcie. Z jednej strony wsparcie naukowo-dydaktyczne, które oferuje patron – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, a z drugiej strony wsparcie finansowe, które zapewni Gmina Piła.
Jak podkreślili sygnatariusze porozumienia: Rektor PWSZ w Pile – prof. nadzw. dr hab. Donat Mierzejewski, Prezydent Miasta Piły – dr Piotr Głowski (Patron Honorowy NUTW) oraz Prezes Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile – Antoni Serwacki – Najważniejszym celem będzie akademickość działań. Zachęcenie słuchaczy NUTW do uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, kulturalnych, ale również w wykładach otwartych, czy pokazach związanych z naukami medycznymi i technicznymi, które oferuje m.in. PWSZ w Pile. Prezydent wskazał na konieczność wspierania osób „z metryką 50+”, które posiadają wielkie doświadczenie np. biznesowe, mogące stanowić bazę do realizacji wielu ciekawych inicjatyw. Dlatego też baza i wykładowcy PWSZ w Pile są otwarci na współpracę z nowym Uniwersytetem, na co wskazywał Rektor Uczelni.
Baza NUTW mieści się w Inwest-Parku, a Prezes – Antoni Serwacki, już zapraszał do uczestnictwa w działaniach nowego, gotowego do pracy i zdobywania wiedzy Uniwersytetu.

Inauguracja Roku Akademickiego NUTW już 17 listopada. Pierwszy wykład poprowadzi prof. Jerzy Bralczyk.

Źródło: PWSZ Piła

Wykład inauguracyjny

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile serdecznie zaprasza na Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.
Uroczystość odbędzie się 17 listopada 2017 o godzinie 12.00  ul. Dąbrowskiego 8 – sala miejska Inwest-Park w Pile.
Pierwszy wykład poprowadzi profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

 

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Podstawowymi celami działania NUTW są:  włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego oraz aktywizacja społeczna i fizyczna – dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych.
Pracami NUTW kieruje Zarząd, a jego członkowie sprawują swoje funkcje społecznie.
Wsparcie naukowo-dydaktyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile.