NUTW na Wielkopolskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Przedstawiciele naszego uniwersytetu Leszek Łado i Izabela Toboła uczestniczyli w Wielkopolskim Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Forum Bezpiecznego Seniora, które odbyło się 20 kwietnia 2018 r. w Zamku w Rydzynie k. Leszna. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  Informacja o stanie organizacji i funkcjonowaniu UTW w kraju i w Wielkopolsce, polityka Senioralna w Wielkopolsce to tylko niektóre poruszane tematy. Odbył się także panel dyskusyjny: Forum Bezpiecznego Seniora z udziałem przedstawicieli: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Rzecznika Praw Pasażera Kolei – Urząd Transportu Kolejowego oraz ekspertów Ogólnopolskiej Federacji UTW. To nasza pierwsza konferencja i udało nam się nawiązać kontakty z innymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

„I wojna światowa a sprawa Polska”

Dzisiejszy (19 kwietnia) wykład dr. Pawła Stachowiaka, drugi w cyklu poświęconym stuleciu niepodległości państwa polskiego, dotyczył okresu I wojny światowej. Wykładowca mówił o rozmaitych planach i koncepcjach oraz o konkretnych działaniach różnych przedstawicieli polskiego społeczeństwa, które miały na celu wykorzystanie korzystnej dla Polski koniunktury międzynarodowej. Wykład ukazał, że mimo różnic poglądów, niechęci a nawet wrogości, które dzieliły wówczas reprezentantów rozmaitych obozów politycznych ostateczny kształt polskiego państwa był syntezą dążeń skłóconych i poróżnionych obozów politycznych. Niepodległa Polska była więc owocem działań wielu osobowości i ugrupowań. Nikt nie miał i nie ma prawa przypisywać sobie wyłącznych dla niej zasług. Żaden obóz polityczny, zarówno wówczas jak i teraz, nie ma monopolu na patriotyzm. Taki wniosek dla dzisiejszej sytuacji w naszym kraju może wynikać z wykładu dr. Pawła Stachowiaka.

„Zabójca czy źródło sukcesu: język angielski w różnych odsłonach”

„Zabójca czy źródło sukcesu: język angielski w różnych odsłonach” to temat wykładu audytoryjnego, który odbył się 12 kwietnia 2018 r. Wykład poprowadziła dr Marlena Bielak – specjalista od ekologii języka, która przedstawiała zarówno pozytywne jak i negatywne wpływy języka angielskiego na inne języki – w szczególności na język polski. Wniosek – Polacy powinni chronić swój język ojczysty przed negatywnymi wpływami języka angielskiego.

„Rolka sztokholmska”

Na ostatnich zajęciach z genealogii i archiwistyki zajmowaliśmy się archiwizowaniem dokumentacji zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, oraz opracowywaniem zdobytych źródeł informacji. Poznaliśmy również jedno z ciekawszych źródeł ikonograficznych dotyczących historii Polski okresu staropolskiego „rolkę sztokholmską”. Jest to gwasz nieznanego artysty przedstawiający wjazd króla Zygmunta III Wazy do Krakowa 4 grudnia 1605 roku z okazji Jego małżeństwa z arcyksiężniczką Konstancją. Dzieło powstało na rolce papieru o szerokości 27 cm, a zachowany  fragment liczy ponad 16 m. Rolka zrabowana w 1655 roku przez wojska szwedzkie powróciła do ojczyzny  w 1974 roku.

Czytaj dalej

Prof. Karol Modzelewski w Pile

10 kwietnia 2018 na terenie PWSZ w Pile odbyło się spotkanie z prof. Karolem Modzelewskim wybitnym działaczem opozycji w PRL, jednym z czołowych działaczy „Solidarności” w latach 1980-1981. Spotkanie, które zorganizowano z okazji 50-lecia wydarzeń marcowych ’68 poprowadził Robert Walenciak współautor książki  „Polska Ludowa”. Ciekawe spotkanie przypomniało tamte czasy dla naszych słuchaczy, a dla uczestniczących studentów PWSZ pozwoliło przybliżyć czasy PRL’u i wspaniałe czasy pierwszej Solidarności. Prof. Karol Modzelewski za autobiografię „Zajeździmy kobyłę historii. Wspomnienia poobijanego jeźdźca” (wyd. w 2013 r.) otrzymał  w 2014 r. Nagrodę Literacką Nike oraz Nagrodę Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego.

Robimy palmy wielkanocne

Palma wielkanocna to nieodłączny element Niedzieli Palmowej, czyli tej przypadającej na tydzień przed wielkanocną. Tradycyjną palmę wielkanocną możemy kupić lub wykonać samodzielnie. Na zajęciach z Florystyki słuchaczki NUTW postanowiły palmy zrobić same. Wykorzystując gałązki wierzbowe, bazie, bukszpan, kwiaty, koraliki, wstążki itd. powstały ciekawe prace. 

Najstarsze zdjęcie kartograficzne okolic Piły

Na ostatnich zajęciach z genealogii i archiwistyki dokonywaliśmy wzajemnej wymiany doświadczeń oraz zapoznawaliśmy się z najstarszymi źródłami kartograficznymi i ikonograficznymi dotyczącymi naszego regionu. Najstarszym zdjęciem kartograficznym okolic Piły jest plan bitwy pod Ujściem rozegranej 14 lipca 1655 roku wykonany przez szwedzkiego inżyniera Erika Dahlberga. Obok zamieszczam fragment innej grafiki tego samego autora, która przedstawia oblężenie zamku w Złotowie 26 czerwca 1657 roku. Zamek ten jak pisał szwedzki kronikarz był „mocny z natury, jak i dziełami”,

Czytaj dalej

„Nie tylko baby wielkanocne, czyli o obyczajach staropolskich słów kilka”

Podczas wykładu zatytułowanego „Nie tylko baby wielkanocne, czyli o obyczajach staropolskich słów kilka” słuchacze naszego NUTW poszerzyli swoją wiedzę o codzienności życia w XVII i XVIII wieku: od problemów stołu i kielicha, poprzez obrzędy i uroczystości rodzinne, towarzyskie, sztuczki kulinarne, erotykę aż do wstydliwych i ponurych ówczesnych zwyczajów. Wykład, który poprowadziła Emilia Lewicka-Kalka kierownik działu praktyk studenckich i karier w PWSZ dedykowany był próbie znalezienia analogii między zachowaniami przodków a dzisiejszymi „interpretacjami” dawnych tradycji. Na podstawie literatury naukowej i beletrystyki zaprezentowane zostały liczne przykłady dawnej obrzędowości, m.in. dotyczące mód żywieniowych, np. podawania na stół żywego drobiu, dbałości o wygląd zewnętrzny czy troski o „estetykę” utensyliów kuchennych. Po ciekawym wykładzie odbyło się przedświąteczne spotkanie słuchaczy przy kawie i słodkościach. 

 

Bezwarunkowe wybaczanie i wdzięczność

Na ostatnich zajęciach mówiliśmy o wyjątkowej roli bezwarunkowego wybaczania i wdzięczności jako milowego kroku w procesie dążenia do szczęścia, radości, sukcesów oraz rozwoju duchowego. Jak zwykle kilkanaście minut przeznaczyliśmy na ćwiczenia relaksacyjne i ćwiczenia wyobraźni. Zadaniem tych ćwiczeń jest nauka rozluźniania się i wyciszania poprzez wizualizację i oddech. Następne zajęcia poświęcimy intuicji. Jej roli w życiu i sposobach rozwijania.                                 Irena Sienkiewicz

„Józef Piłsudski – Roman Dmowski – dwie drogi do niepodległości”

15 marca odbył się pierwszy z otwartych wykładów NUTW poświęconych setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wykład pt. „Józef Piłsudski – Roman Dmowski – dwie drogi do niepodległości” wygłosił dr Paweł Stachowiak, historyk z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Wykładowca mówił o przyczynach, które dały Polakom szanse na odbudowę suwerennej państwowości. W szczególny sposób przyglądaliśmy się dwu postaciom, kamieniom węgielnym odrodzonego państwa: Józefowi Piłsudskiemu i Romanowi Dmowskiemu. Dr Stachowiak przedstawił różnice ich wizji drogi do niepodległości, ale szczególną uwagę zwrócił na to, że dziś wypada uznać wysiłki tych dwu wielkich Polaków jako uzupełniające się, nie zaś wykluczające.
Zapraszamy na następny wykład dr Stachowiaka „I wojna światowa a sprawa Polska” 19 kwietnia godz. 14.00 InwesrPark sala miejska.