Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NUTW 22.06.2021

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia NUTW:

Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia NUTW

Porządek Obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile
w dniu 22 czerwca 2021 r. godz. 16:00 

Porządek Obrad

Propozycja Statutu NUTW

Statut NUTW 

Propozycja Regulaminu przyjmowania członków zwyczajnych oraz opłacania składek członkowskich w NUTW

Regulamin przyjmowania członków zwyczajnych oraz opłacania składek członkowskich w NUTW 

Komentarze są wyłączone.