Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia NUTW 1.09.2020

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia NUTW:

Regulamin obrad walnego zebrania członków Stowarzyszenia NUTW

Porządek Obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile
w dniu 1 września 2020 r. godz. 16:00 

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Członków_2020 

Komentarze są wyłączone.