O nas

Nasza misja

Naszymi podstawowymi celami działania są:

  • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego
  • aktywizacja społeczna i fizyczna
  • dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Pile jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, posiadającym osobowość prawną. Cele i formy działania zawarte są w statucie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Pracami NUTW kieruje Zarząd, a jego członkowie sprawują swoje funkcje społecznie. Wsparcie naukowo-dydaktyczne Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Możliwość komentowania została wyłączona.