Projekt

Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, realizuje projekt pn. „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”, którego celem jest wydanie książki-albumu, czyli przewodnika po Pile i jej najbliższym otoczeniu. W role lokalnych przewodników wcielą się osoby w Pile rozpoznawalne, reprezentujące różne zawody oraz pasje i to one będą kluczem do pokazania miasta i jego okolic. Wszystkie trasy opatrzone zostaną mapkami, zdjęciami oraz informacjami o długości trasy i czasie niezbędnym na jej pokonanie. Publikacja zawierać będzie wiele miejscowych ciekawostek.

Odbiorcami planowanego wydawnictwa będą wszyscy mieszkańcy miasta, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • osób starszych, które w oparciu o aktywność własną, realizują swoje różnorakie życiowe pasje: poznawanie historii, rozwijają uzdolnienia plastyczne, zapewniają sobie rekreację ruchową;
 • nauczycieli – wychowawców młodego pokolenia, by inspirując, ale i dostarczając gotowe pomysły, scenariusze zajęć, rozbudzać na lekcjach wychowawczych oraz poświęconych historii i kulturze regionu pasji poznawczych, lokalnego patriotyzmu;
 • pasjonaci historii i współczesności Piły i jej najbliższego otoczenia.

Publikacja może być przydatna również osobom przebywającym w Pile czasowo – turystom, studentom, pracownikom świadczącym tymczasową pracę, mieszkańcom miast partnerskich Piły.

Nad realizacją projektu czuwa Zespół koordynatorów, będący jednocześnie Zespołem redakcyjnym planowanej publikacji, w którego skład wchodzą:

 • Izabela Toboła, Prezes NUTW w Pile,
 • Marek Kulec, pomysłodawca i współredaktor dziewięciu tomów publikacji, traktujących o Pile, regionie i mieszkańcach subregionu pilskiego,
 • Emilia Lewicka-Kalka, kulturoznawczyni, gerontolożka, popularyzatorka nauki.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Gminy Piła w wysokości 19 400,00 zł, wkład własny realizatora projektu – NUTW wynosi 7 205,00 zł. Projekt realizowany będzie w terminie od 29 marca 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:

 1. Cykl indywidualnych spotkań Zespołu redakcyjnego z Autorami.
 2. Złożenie autorskich rozdziałów książki wraz z materiałami ilustracyjnymi.
 3. Techniczne i redakcyjne przygotowanie tekstów i fotografii do druku.
 4. Wydruk książki.
 5. Promocja rezultatów projektu, uroczysta premiera książki.

Zespół redakcyjny

Komentarze są wyłączone.