Dla autorów

Szanowni Państwo,

 • Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile realizuje projekt pn. „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”, którego efektem będzie wydanie książki-albumu, pilskiego spacerownika, czyli autorskich, subiektywnie opracowanych tras tematycznych.
  Zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą: Marek Kulec (pomysłodawca i współredaktor dziewięciu tomów publikacji, traktujących o Pile, regionie i mieszkańcach subregionu pilskiego), Izabela Toboła (Prezes NUTW w Pile) i Emilia Lewicka-Kalka (kulturoznawczyni, gerontolożka, popularyzatorka nauki) mam przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia publikacji, mającej na celu m.in. popularyzację dokonań Pilan, odkrywanie mało znanych miejsc w mieście i jego najbliższym sąsiedztwie, prezentację ciekawostek i lokalnych osobliwości.
  Do grona Autorek i Autorów zespół redakcyjny zaprosił osoby rozpoznawalne w mieście, reprezentujące różne zawody oraz pasje. Publikację współtworzyć będą także Pilanie mniej znani, których ciekawość poznawcza przyczynić się może do eksplorowania Piły i okolic przez mieszkańców i odwiedzających miasto z ich perspektywy.
  Walory miasta i okolic planujemy ukazać w formie spacerów, przejażdżek rowerowych, tras biegowych oraz z pozycji… kajaka. Obecnie trudno jest nam sobie wyobrazić ostateczny kształt tego wydawnictwa, który zależy w dużej mierze od zaproszonych Autorek i Autorów.
  Dla Autorek i Autorów przygotowaliśmy informacje natury technicznej, redakcyjnej, o których uwzględnienie uprzejmie prosimy podczas podejmowania ostatecznej decyzji o dołączeniu do realizowanego przez Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile projektu. Oto ich wykaz:
  – przygotowany do druku tekst powinien obejmować max. 7 stron znormalizowanego tekstu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, 1,5 odstęp, marginesy 2,5 cm),
  – do tekstu należy dołączyć 20 fotografii (własnego autorstwa lub ze wskazaniem Autorki/Autora) miejsc, do których odwołuje się charakteryzowana trasa,
  – ponadto prosimy o podanie następujących elementów trasy:
  czas trasy:
  dystans:
  trudność:
  liczba przystanków:
  dodatkowe informacje: rodzaj niezbędnika w podróży (odzież, potrzebne sprzęty):
  – jeśli w tekście następuje odwołanie do innych wydawnictw należy wskazać ich pełen opis bibliograficzny (tytuł, autor, wydawca, rok i miejsce wydania, ewentualnie numery stron),
  – prosimy o przygotowanie fotografii Autorki/Autora wraz z krótkim biogramem, które zostaną zamieszczone w publikacji,
  – termin złożenia materiałów do druku 1 czerwca 2021 r.
  Jeśli jednak nie dysponujecie Państwo fotografiami dobrej jakości, dokumentującymi proponowaną trasę – służymy wsparciem. Pasjonaci fotografii uwiecznią wskazane przez Państwa miejsca.
  W ramach projektu, oprócz przygotowania publikacji, nieodpłatnego jej przekazania Autorkom i Autorom zaplanowane zostały działania promujące, w tym spotkanie autorskie podczas uroczystej gali – w grudniu br.
  Ostateczną decyzję o kształcie wydawnictwa (w wyniku indywidualnych konsultacji z Autorkami i Autorami, po korekcie i redakcji technicznej, doborze zdjęć itp.) podejmie zespół redakcyjny. Ze wszystkimi Autorami podpisane zostaną indywidualne umowy dotyczące praw autorskich. Zarówno Autorzy, zespół redakcyjny oraz wolontariusze projektu nie otrzymają wynagrodzenia, ponieważ przedsięwzięcie ma charakter społeczny.
  W każdym innym zakresie, związanym z realizacją projektu wydawniczego pn. „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach” cały zespół redakcyjny jest do Państwa dyspozycji.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Gminy Piła w wysokości 19 400,00 zł, wkład własny realizatora projektu – NUTW wynosi 7 205,00 zł. Projekt realizowany będzie w terminie od 29 marca 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.             

                                                                                                                              Zespół redakcyjny

Komentarze są wyłączone.