Władze UTW

 

ZARZĄD

Izabela Toboła – prezes

Janina Iwanow – wiceprezes

Romuald Wycisło – wiceprezes

Maria Lewandowska – sekretarz

Alina Gajczyk – skarbnik

Andrzej Dzwoniarek – członek zarządu

Krystyna Gładysz – członek zarządu

Jadwiga Kocińska  – członek zarządu

Lidia Kucharska – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Marianna Domagalska – przewodnicząca   

Małgorzta Dyrcz – wiceprzewodnicząca

Jadwiga Frohlich – sekretarz

Komentarze są wyłączone.